Publikacje naukowe

Dostępne publikacje naukowe objęte są prawem autorskim.
Nasza biblioteka udostępnia wyłącznie linki, które umożliwiają pobranie źródeł ze stron ku temu upoważnionych jak, m.in. Scholar Google poprzez przekierowanie na stronę lub użycie dostępnych na niej adresów.

Jak szukać?

 1. Jarosław Bronowicki, Dariusz Bobak, Schyłkowopaleolityczna pracowania krzemieniarska z miejscowości Ślęża (Stanowisko 12) pod Wrocławiem, Przegląd Archeologiczny Vol. 47, 1999, pp. 7-25 PL ISSN 0079-7138

 

2. Leszek Paweł Słupecki, Ślęża, Radunia, Wieżyca. Miejsca kultu pogańskiego Słowian w średniowieczu, Kwartalnik historyczny 2, 1992

 

3. Tadeusz Malinowski, Obrządek pogrzebowy ludności kultury łużyckiej w Polsce, Przegląd Archeologiczny Vol.14, 1961, pp. 5-135

 

4. Witold Mańczak, Lingwistyka a prehistoria, BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ POLONAISE DE LINGUISTIQUE, fasc. LV, 1999
ISSN 0032-3802

 

5. Jakub Affelski, Marcin Ignaczak, Ciałopalne cmentarzysko ludności kultury łużyckiej z Ciechanowa, woj. mazowieckie, RAPORT 9, 177-197, ISSN 2300-0511

 

6. Hanna Kowalewska-Marszałek, Piotr Włodarczak, Kurhany i obrządek pogrzebowy w IV-II tysiącleciu p.n.e, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Archeologii Uniwersytety Warszawskiego

 

7. Stanisław Bylina, Magia, czary i kultura ludowa w Polsce XV i XVIw., Odrodzenie i Reformacja w Polsce XXV 1990 PL ISSN 0029-8514