Działalność wydawnicza

Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Słowiańskiej „JAWIA” może prowadzić działania wydawnicze na rynku polskim. Dodatkowo, Udzielamy również pomocy informacyjnej w tym zakresie.

Zachęcamy wszystkich, którzy chcą przedstawić własną twórczość szerokiemu gronu odbiorcy. Chcemy jako stowarzyszenie szerzyć dorobek literacki, dotyczący tematyki rodzimej, rdzennej kultury polskiej. Chcemy by słowo niosło ze sobą emocje, wysoką wartość merytoryczną oraz edukowało w obszarach pokrywających się z celami statutowymi stowarzyszenia.

Zapraszamy doświadczonych pisarzy oraz debiutantów chętnych przedstawić własny pogląd na tematy związane z polską rodzimą kulturą.

Skontaktuj się z Nami za pomocą formularza w dziale kontakt