Przejdź do treści

Kim jesteśmy?

W lutym 2014 r. grupa dobrych znajomych zebrała się w Dąbrowie Górniczej, stawiając sobie jeden wspólny cel – współpracę w ramach organizacji, odkrywającej we współczesnym świecie spory skrawek zapomnianej historii polskich ziem.

Od tego momentu do formalnego powstania Stowarzyszenia minęło kilka miesięcy. Obecnie, w prawie niezmiennym składzie, realizujemy nasz ambitny plan poprzez szukanie, tworzenie i realizację projektów, które są zgodne z naszymi założeniami. Chcemy się rozwijać i pomagać wszystkim tym, którzy poJAWIĄ się na naszej drodze. Mamy zapał do działania, wspólne marzenia oraz szacunek zarówno do tego co „stare” jak i „nowe”.

Dlaczego Jawia?

Nazwa Stowarzyszenia określa na jakiej płaszczyźnie i dla kogo działamy. Dawniej na słowiański świat składały się trzy elementy: Prawia, Nawia i Jawia. Stanowiły one całość przedstawianą w postaci drzewa świata. Jego koroną była Prawia będąca siłą sprawczą, sferą, która jest źródłem prawa oraz siedzibą bogów. Nawia, znajdująca się w korzeniach drzewa, to kraina zmarłych oraz rzeczy nadprzyrodzonych. Jawia, jako pień drzewa, jest z kolei światem rzeczywistym, który nas otacza, wszystkim tym co namacalne. To jest właśnie sfera, na którą za życia mamy wpływ.

Misja

Pogłębienie świadomości społeczeństwa o kulturze, sztuce oraz tradycji, umiejscowionej w dalekiej historii naszego kraju, tworzącej fundament naszego społeczeństwa.

Wizja

Świat Słowian wokół nas z żyjącą tradycją i wartościami naszych przodków.

Cele:

  1. Odkrywanie i promowanie zapomnianej, pomijanej historii ziem polskich oraz plemion słowiańskich wraz z ich kulturą, tradycją, sztuką oraz wszelkimi przejawami ponadczasowych wartości humanizmu.
  2. Podtrzymywanie zwyczajów i wartości naszych przodków, kultywowanych często po dziś dzień w stanie niezmienionym lub przy zmienionej formie czy nazwie. Dążenie do bezbłędnej ich identyfikacji z kulturą Słowian.
  3. Promocja postaw patriotycznych, pro-ludzkich oraz ekologicznych w szerokim tego słowa znaczeniu.