Przejdź do treści

Statut

Stowarzyszenia Krzewienia Kultury Słowiańskiej „JAWIA”
Niniejszy statut jest podstawowym dokumentem prawnym, który ma za zadanie pomagać w sprawnym kierowaniu działaniami stowarzyszenia oraz wszelkimi sprawami tyczącymi się jego działalności. Statut ten powstał na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.